torsdag 29. oktober 2009

Hat a'la JanisNorsk versjon:
Garn: Smart el. l.
Pinne: 3,5mm og 4,5mm

Legg opp 100m på rundpinne 3,5mm, strikk vrangbord 4cm med grått.
Strikk så 1 omgang rettstrikk mens du øker 10 masker.
Skift til hvitt og pinne 4,5mm og strikk resen av lua i glattstrikk. Strikk striper slik du ønsker dem. Strikk så langt du ønsker.

Fell av raskt: *2rett sammen omgangen ut,

1 omgang rett*
gjenta til du kan snurpe sammen i toppen.
Denne er strikket etter ønske fra en 11-åring. "Kvide og grå, stribitte, åsså lange, sånn at eg kan ha na ei stonn"


English version:
Yarn: Smart or similar, Gauge 22sts, 4inches.
Needles: 3,5mm and 4,5mm

Co 100sts with gray yarn on Circ needles 40cm, 3,5mm. Work ribbing, 2k, 2p round 4cm.
One round knitting stockinette, increasing 10 stitches.
Change to needle 4,5mm and white yarn. Knit the rest of the hat in stockingstitches and stripe it the way you wish. Knit as long as you want to.

Decreasing:
*K2tog* repeat
Knit
*K2tog* repeat
Knit
*K2tog* repeat
Knit
*K2tog* repeat
Break yarn, pull yarl through the remaining stiches, weave in all ends.

This hat is made after directions from a 11-years old boy. " White and gray, stripey, and long!

mandag 19. oktober 2009

Newfie Hat / Newfie Lue

Teknikken til denne luen har jeg hentet fra et vottemønster. Jeg syntes imidlertid det Kjekt å kunne lage et sett, og laget denne luen til. Jeg gjorde noen små endringer for å få monsteret til å passe bedre til lue, gjorde åpningene litt bredere.
Vottemønsteret finnes her: Newfie VotterThis Technic is taken from a mitten's-pattern. I wanted to make a set, and it became this hat . I had to do some changes in the pattern and I the openings wider.
You can find the pattern for Mittens here: Newfie Votter
Størrelse: 4 - 6 år
Du trenger to farger, farge A og farge B.
Strikkefasthet: 22m/10cm. Jeg har brukt Smart.


Mønster 1: * 6R, 2 løs av * Gjenta rundt.
Mønster 2: * 2r, 2 løs av * 6R, 2 løs av * Gjenta rundt. Avslutt med 4R.
OBS! De maskene som tas løs av tas av som vrange.

Legg opp 88m med farge A, strikk vrangbord rundt, 1vridd rett, 1 vrang, 4 cm på pinne 2,5 mm.
Skift til pinne 3,5 mm strikk 1 omg rett og 8m ok, dvs hver 11.maske.
· Skift til farge B og strikk 5 omganger med Mønster 1.
Strikk 2 omganger vrangt med farge A.
· Skift til farge B og strikk 5 omganger med Mønster 2.
Strikk 2 omganger vrangt med farge A.

Fortsett slik til lua måler 17cm er det for felling. Avslutt med 1 omgang vrangt.

Gå så over til glattstrikk og fellinger.
Fell slik:
* 6 Strikk, 2 sammen *
1 omgang rett.
* 5 Strikk, 2 sammen *
1 omgang rett.
* Strikk4, 2 rett sammen *
1 omgang rett sammen
* 3 Strikk, 2 sammen *
* 2 Strikk, 2 sammen *
* 1 Strikk, 2 sammen *
* 2 sammen *
* 2 sammen *

Kutt tråden, dra den gjennom maskene, fest trådene.

English version:

Size: 4 - 6 years
You need two colors, color A and color B.
Gauge: 22st/4inch

Pattern 1: * K6, sl2 * repeat

Pattern 2: k1, sl2, * K6, sl2 * repeat. Ending withK4

Notes: Slip slipped stitches purl-wise.

CO 88 stitches with color A, join round, be aware not to twist, knit rib, * k1tbl, p1 *, 4cm / 1,5 cm på p 2,5 mm / US 1 ½.

Change to needle3,5 mm / 4 US and knit 1 round increasing8 stitches ( 1 stitch every 11th stitch).
-Join color B and work 5 rounds of pattern 1

Purl 2 rounds with color A.
-With color B, work5 rounds of Pattern 2.
Purl 2 rounds of color A.

Continue like this till the hat mesures 17 cm/7inches,ending with a purling round.
Continue with decresings like this:
* K6, k2tog *
K1 round

* K5, k2tog *
K1 round
* K4, k2tog *
K1 round
* K3, k2tog *
* K2, k2tog *
* k1, k2tog *
* K2tog *
* K2tog *
Draw up stiches an fasten thread: