mandag 19. oktober 2009

Newfie Hat / Newfie Lue

Teknikken til denne luen har jeg hentet fra et vottemønster. Jeg syntes imidlertid det Kjekt å kunne lage et sett, og laget denne luen til. Jeg gjorde noen små endringer for å få monsteret til å passe bedre til lue, gjorde åpningene litt bredere.
Vottemønsteret finnes her: Newfie VotterThis Technic is taken from a mitten's-pattern. I wanted to make a set, and it became this hat . I had to do some changes in the pattern and I the openings wider.
You can find the pattern for Mittens here: Newfie Votter
Størrelse: 4 - 6 år
Du trenger to farger, farge A og farge B.
Strikkefasthet: 22m/10cm. Jeg har brukt Smart.


Mønster 1: * 6R, 2 løs av * Gjenta rundt.
Mønster 2: * 2r, 2 løs av * 6R, 2 løs av * Gjenta rundt. Avslutt med 4R.
OBS! De maskene som tas løs av tas av som vrange.

Legg opp 88m med farge A, strikk vrangbord rundt, 1vridd rett, 1 vrang, 4 cm på pinne 2,5 mm.
Skift til pinne 3,5 mm strikk 1 omg rett og 8m ok, dvs hver 11.maske.
· Skift til farge B og strikk 5 omganger med Mønster 1.
Strikk 2 omganger vrangt med farge A.
· Skift til farge B og strikk 5 omganger med Mønster 2.
Strikk 2 omganger vrangt med farge A.

Fortsett slik til lua måler 17cm er det for felling. Avslutt med 1 omgang vrangt.

Gå så over til glattstrikk og fellinger.
Fell slik:
* 6 Strikk, 2 sammen *
1 omgang rett.
* 5 Strikk, 2 sammen *
1 omgang rett.
* Strikk4, 2 rett sammen *
1 omgang rett sammen
* 3 Strikk, 2 sammen *
* 2 Strikk, 2 sammen *
* 1 Strikk, 2 sammen *
* 2 sammen *
* 2 sammen *

Kutt tråden, dra den gjennom maskene, fest trådene.

English version:

Size: 4 - 6 years
You need two colors, color A and color B.
Gauge: 22st/4inch

Pattern 1: * K6, sl2 * repeat

Pattern 2: k1, sl2, * K6, sl2 * repeat. Ending withK4

Notes: Slip slipped stitches purl-wise.

CO 88 stitches with color A, join round, be aware not to twist, knit rib, * k1tbl, p1 *, 4cm / 1,5 cm på p 2,5 mm / US 1 ½.

Change to needle3,5 mm / 4 US and knit 1 round increasing8 stitches ( 1 stitch every 11th stitch).
-Join color B and work 5 rounds of pattern 1

Purl 2 rounds with color A.
-With color B, work5 rounds of Pattern 2.
Purl 2 rounds of color A.

Continue like this till the hat mesures 17 cm/7inches,ending with a purling round.
Continue with decresings like this:
* K6, k2tog *
K1 round

* K5, k2tog *
K1 round
* K4, k2tog *
K1 round
* K3, k2tog *
* K2, k2tog *
* k1, k2tog *
* K2tog *
* K2tog *
Draw up stiches an fasten thread:

1 kommentar:

Barbro sa...

Votter i slikt mønster har jeg laget. Lester blir utrolig tykke og gode :-)